Tot in het nieuwe seizoen!

We zijn weer terug op donderdag 19 september 2019.

Dezelfde tijd, dezelfde plaats.